زبانی که آرامش نژادپرستان را بر هم می‌زند – محمد رحمانی فر

جلسه رونمایی کتاب شعر ترکی سپیده رسولی در حالی که ۱۰ دقیقه از شروع جلسه مزبور در محل کتابخانه مرکزی تبریز می‌گذشت با تماس تلفنی مسؤولان فرهنگی شهر تبریز که بزرگترین اولویتشان ستیز با فرهنگ آذربایجان می‌باشد، لغو شد. به راستی در کشوری که تیراژ کتاب‌هایش از ۵۰۰ جلد و در بیشتر موارد حتی از […]

نوشته زبانی که آرامش نژادپرستان را بر هم می‌زند – محمد رحمانی فر اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز