مقتدی صدر خواستار کناره‌گیری دولت عراق شد

در چهارمین روز از تظاهرات اعتراضی در عراق رهبر جریان شیعی صدر خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. به رغم عقب‌نشینی دولت در برابر معترضان تعداد کشته شدگان در روز چهارم بیش از سه روز قبل بود. در پی گسترش اعتراض‌ها در عراق و شدت گرفتن سرکوب معترضان، مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه و رهبر جریان […]

نوشته مقتدی صدر خواستار کناره‌گیری دولت عراق شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز