برنامه ترکیه برای منطقه امن: ساخت ۱۴۰ روستا و ۱۰ شهرک در مناطقی از شمال سوریه

جزئیات برنامه ترکیه برای منطقه امن شمال سوریه مشخص شد. طبق این برنامه در منطقه امن ۱۴۰ روستا با جمعیت ۵ هزار نفری و ۱۰ بخش با جمعیت ۳۰ هزاری نفری وجود خواهد داشت. ساخت ۱۴۰ روستا هرکدام با جمعیت ۵ هزار نفر در منطقه امن ۱۴۰ روستا هرکدام با جمعیت ۵ هزار نفری وجود […]

نوشته برنامه ترکیه برای منطقه امن: ساخت ۱۴۰ روستا و ۱۰ شهرک در مناطقی از شمال سوریه اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز