روز زندانیان سیاسی آزربایجان – محسن سعادت

چند سال پیش بود، هنوز سعید متین پور بطور ناعادلانه داشت حبس ۸ ساله خود را می گذراند. با پیشنهاد جمعی از فعالین ملی تورک ۲۹ شهریور روز تولد سعید متین پور بعنوان روز زندانیان سیاسی آزربایجان انتخاب شد. کسی هم به این پیشنهاد اعتراضی نکرد. چه روزی بهتر از تولد کسی که آزربایجان را […]

نوشته روز زندانیان سیاسی آزربایجان – محسن سعادت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز