تعیین زمان برگزاری دادگاه تجدید‌نظر فعال ملی آزربایجان عباس‌ لسانی + ابلاغیه

شعبه یک دادگاه تجدید نظر دادگستری اردبیل با صدور احضاریه‌ای از عباس لسانی زندانی سیاسی حرکت ملی آزربایجان خواست تا روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹٨ جهت بررسی اعتراض و رسیدگی مجدد به حکم ٨ سال حبس تعزیری صادره توسط دادگاه انقلاب این شهر در محل این شعبه حضور پیدا کند. بنابه اطلاع آراز نیوز، ریاست […]

نوشته تعیین زمان برگزاری دادگاه تجدید‌نظر فعال ملی آزربایجان عباس‌ لسانی + ابلاغیه اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز