تایید حکم ۱ سال حبس رحیم غلامی در دادگاه تجدید نظر اردبیل

شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، رأی رحیم غلامی، فعال ملی آزربایجان را که با اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حکم بدوی به یکسال حبس تعزیری محکوم گردیده بود را عینا تأیید کرد. در دادنامه صادره این دادگاه که امروز شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹٨ به این نویسنده و فعال ملی آزربایجان ابلاغ […]

نوشته تایید حکم ۱ سال حبس رحیم غلامی در دادگاه تجدید نظر اردبیل اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز