حکم ۳ ماه حبس تعزیری مجتبی پروین تأیید شد

شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر دادگستری اردبیل به ریاست قاضی عتباتی مدیر کل دادگستری استان اردبیل، حکم سه ماه حبس تعزیری مجتبی پروین فعال ملی-مدنی تورک را که توسط دادگاه کیفری ۲ اردبیل صادر شده بود را عینا تأیید کرد. این فعال آزربایجانی ۲۷ مرداد نیز از بابت نیمه دیگری از این پرونده که به […]

نوشته حکم ۳ ماه حبس تعزیری مجتبی پروین تأیید شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز