خبر آموزش زبان ترکی آذربایحانی در تعدادی از مدارس تبریز و مسائلی در این زمینه – حسن راشدی

بنا به گزارش خبرگزاریها از زبان استاندار آذربایجان شرقی، ” آموزش زبان ترکی در بعضی از مدارس آذربایجان شرقی و هفته ای دو ساعت به عنوان پایلوت تدریس خواهد شد.» مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، جعفر پاشایی نیز اظهار کرد: ۲۵ روز [تا اواخر شهریور ۱۳۹۸] فرصت داریم که تعداد مدرسه، محتوای […]

نوشته خبر آموزش زبان ترکی آذربایحانی در تعدادی از مدارس تبریز و مسائلی در این زمینه – حسن راشدی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز