لقمه ای بزرگ به نام آزربایجان ! – طاهر نقوی

آزربایجان لقمه ایست بزرگ که همواره دشمنان آن تاکنون نتوانسته اند آنرا ببلعند. بلعیدن آزربایجان بسیاری از سیاست پیشگان را خفه ساخته است. هزاران سال است که آزربایجان دژ محکم و سنگر مردان آزادیخواه بوده است. از دوران پهلوی دشمنانش، نانش را به یغما بردند، زبانش را بریدند و دهانش دوختند. با زبان دوخته و […]

نوشته لقمه ای بزرگ به نام آزربایجان ! – طاهر نقوی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز