بحرانی تر شدن اوضاع در غرب آزربایجان

منطقه غرب آزربایجان از جمله مناطقی است که سرنوشت اش با تحولات سیاسی و نظامی بین کشورها اجین شده و قرن هاست که این منطقه در مرکز دقت بازیگران سیاسی و نظامی کشورهای مختلف بوده و هست. در یک قرن گذشته کارشناسان و جاسوسان زبده سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف تحت عناوین مختلفی همچو میسیونرهای مذهبی […]

نوشته بحرانی تر شدن اوضاع در غرب آزربایجان اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز