ترکی، زبان بین المللی اورمیه و مخالفان آن

” ترکی در اینجا( اورمیه) زبان بین المللی است. این زبان را هر کسی می داند. ارمنی، کرد، روس، فرانسوی ، انگلیسی، فارسی، آسوری و آلمانی همه به ترکی تکلم می کنند. می توانم با این همه افراد مختلف الجنس صحبت کنم. ترکم و از این جهت احساس خوشبختی می کنم.»( رسول زاده، محمد امین، […]

نوشته ترکی، زبان بین المللی اورمیه و مخالفان آن اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز