سوزنی به پان فارس‌ها جووالدوزی به دیگر ملت‌ها

قریب به نود سال پس از کودتای رضاخان علیه حاکمیت قانونی مشروطه ی قاجاری سخن گفتن و نگارش در ادارات دولتی و مکاتبات رسمی به زبان ترکی ممنوع شده است. صحبت کردن در مدارس به زبان ترکی در مدارس آزربایجان ممنوع بود و متکلم را با چوب فلک پاسخ می‌دادند… چاپ و نگارش کتابهای ترکی […]

نوشته سوزنی به پان فارس‌ها جووالدوزی به دیگر ملت‌ها اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز