نتیجه و دستاورد حرکت ملی

به نظر بنده بزرگترین دستاورد و نتیجه ی فعالیت های فعالان سیاسی و مدنی تورکها از هر طیف فکری و گروه سیاسی “آگاهی بخشی و روشنگری ملت» نسبت به حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خودشان بود.به گونه ای که انکار و ندیدن این حقوق در توان هیچ شخص ومقام و دولتی نیست.و امروز این […]

نوشته نتیجه و دستاورد حرکت ملی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز