همه ی شهروندان در ایران برابرند اما پارسیان برابرترند!

جرج اورول در کتاب مشهورش “قلعه‌ ی حیوانات»، زندگی حیواناتی را بخاطر دستیابی به آرمانهایی چون “برابری» بر علیه صاحب مزرعه “آقای جونز» انقلاب می‌کنند را به تصویر می‌کشد که پس از پیروزی انقلاب، “هفت فرمان» را به صورت قانون به تصویب می‌رسانند. اما به مرور زمان آرمان‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شود، مشخص میگردد […]

نوشته همه ی شهروندان در ایران برابرند اما پارسیان برابرترند! اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز