قابلیت‌های شگفت‌انگیز زبان تُرکی و آرزوهای برباد رفته پان‌فارسیسم

قابلیت‌های شگفت‌انگیز زبان تُرکی و گستره فرامنطقه‌ای آن، چیزی نیست که به مذاق دشمنان زبان تُرکی خوش ‌بیاید. پایه‌گذاران پان‌فارسیسم در ایران، سالیان متمادی از غفلت و ناآگاهی مردم این سرزمین نهایت سوء استفاده را به عمل آوردند تا زبان تُرکی را زبانی مهاجم و در عین حال زبانی عقیم و ناتوان معرفی نمایند که […]

نوشته قابلیت‌های شگفت‌انگیز زبان تُرکی و آرزوهای برباد رفته پان‌فارسیسم اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز