در آستانه سالروز مشروطه خواهی آذربایجان: نگاهی به تاریخچه حزب اتحاد و ترقی در عثمانی

دو کشور عثمانی و ایران دوره قاجاریه از نقطه نظر رویداد تحولات سیاسی اجتماعی اشتراک زیادی با هم دارند. این اشتراک بعدا در تحولات سیاسی اجتماعی ترکیه و ایران امروزین نیز دیده می شود.بنابراین یکی از مواردی که در مطالعات مشروطه خواهی در ایران مغفول شده ارتباط مشروطه خواهان آذربایجانی با اعضای حزب اتحاد و […]

نوشته در آستانه سالروز مشروطه خواهی آذربایجان: نگاهی به تاریخچه حزب اتحاد و ترقی در عثمانی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز