ماجراجویی ناموفق قایق‌های سپاه علیه کشتی بریتانیایی

تلاش قایق‌های تندرو سپاه تروریستی پاسداران برای مصادره کشتی بریتانیایی با دخالت کشتی جنگی بریتانیا ناموفق ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز سه قایق تندرو سپاه در ورودی تنگه هرمز با نزدیکی به یک کشتی بریتانیایی قصد هدایت آن به آب‌های سرزمینی ایران و سپس تصرف آن را داشتند که با دخالت یک ناو جنگی بریتانیایی […]

نوشته ماجراجویی ناموفق قایق‌های سپاه علیه کشتی بریتانیایی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز