دونن داغلار، بوگون خیابانلار؛ بابک قالاسی قورولتایلاری نین ایل دؤنومو مناسبتی ایله

دونن داغلار، بوگون خیابانلار؛ بابک قالاسی قورولتایلاری نین ایل دؤنومو مناسبتی ایله

نوشته دونن داغلار، بوگون خیابانلار؛ بابک قالاسی قورولتایلاری نین ایل دؤنومو مناسبتی ایله اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز