برای بقا ملی، مبارز و ایستاده می‌میریم – به یاد دوست و برادر مبارزم «عزیز بی پورولی» – اسماعیل جوادی

برای مبارزه باید “کینه مقدس انقلابی» داشت. این تک جمله، فلسفه زندگی انسانی را می‌سازد که با پشت پا زدن به همه خوشی‌ها و داشته‌های مادی به یک واقعیت معنوی مبارزاتی می‌رسد و علیه استبداد، استعمار و استثمار مبارزه می‌کند. در کوچه‌های پرهیاهوی زندگی، درک این موضوع برای بسیاری سخت و غیرقابل‌هضم است که یک […]

نوشته برای بقا ملی، مبارز و ایستاده می‌میریم – به یاد دوست و برادر مبارزم “عزیز بی پورولی» – اسماعیل جوادی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز