۱۳ سال حبس تعزیری برای فعال مدنی – ورزشی؟!  حسن راشدی

“کاظم صفابخش» فعال ملی- مدنی آزربایجان علاقمند به فوتبال و طرفدار تیم “تراختور» که در بازداشت به سر می برد در تماس با نزدیکان، از صدور حکم ۱۳ سال حبسِ تعزیری برای وی در دادگاه انقلاب تهران خبر داده است. محکومیت کاظم صفابخش به مدت ۱۳ سال به زندان آنهم بخاطر شعارهای حق طلبانه و […]

نوشته ۱۳ سال حبس تعزیری برای فعال مدنی – ورزشی؟! حسن راشدی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز