مهندس سیامک میرزایی؛ فعال ملی آزربایجان به دادسرا احضار شد

مهندس سیامک میرزایی فعال سیاسی و ملی آزربایجان محبوس در زندان ائوین به دادسرای عمومی و انقلاب مقدس زندان اوین تهران احضار شد. بنابه اطلاع آراز نیوز، با پایان یافتن ۳ سال حبس تعزیری مهندس سیامک میرزایی در آستانه آزادی از زندان قرار دارد اما طبق احضاریه ای که دیروز به مورخه ۴ تیر ماه […]

نوشته مهندس سیامک میرزایی؛ فعال ملی آزربایجان به دادسرا احضار شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز