مجتبی پروین فعال ملی آزربایجان به حبس تعزیری محکوم شد

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اردبیل با صدور حکمی مجتبی پروین فعال ملی آزربایجان را به اتهام آسیب به اموال حکومتی “آسیب خودروی نیروی انتظامی از طریق ضربه زدن با پا» به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این اتهام منجر به صدور حکم در حالی مطرح شده که در برگه احضاریه دادگاه روز یکشنبه […]

نوشته مجتبی پروین فعال ملی آزربایجان به حبس تعزیری محکوم شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز