جمهوری اسلامی را بیشتر از وقوع یک جنگ و عوامل خارجی عوامل داخلی تهدید می کند!

مدتی است که با آمدن ناوهای هواپیمابر آبراهام لینکلن و ادوات جنگی دیگر توسط ایالات متحده امریکا به منطقه خاورمیانه و خلیج تنش نیز در منطقه بالا رفته است و بروز این تنشها در منطقه اذهان عمومی کشور را با این مساله روبرو کرده است که آیا جنگی بین ایران و امریکا به وقوع خواهد […]

نوشته جمهوری اسلامی را بیشتر از وقوع یک جنگ و عوامل خارجی عوامل داخلی تهدید می کند! اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز