گفتگوی سخنگوی دیرنیش با تلویزیون کلمه در رابطه با وضعیت دریاچه اورمیه

سخنگوی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) و دبیر تشکیلات حزب تضامن دمکراتیک اهواز در رابطه با موضوع سدسازی بی‌رویه در خوزستان و وضعیت خشک شدن دریاچه اورمیه با تلویزیون کلمه گفتگو کردند. به گزارش آراز نیوز، سخنگوی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) بابک چلبیانلی و دبیر تشکیلات حزب تضامن دمکراتیک اهوازحافظ فاضلی در رابطه با […]

نوشته گفتگوی سخنگوی دیرنیش با تلویزیون کلمه در رابطه با وضعیت دریاچه اورمیه اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز