دویست فعال سیاسی فارس سخنان خاتمی در رابطه با فدرالیسم را محکوم کردند

دویست فعال سیاسی و روشنفکر ناسیونالیست فارس سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در رابطه با فدرالیسم را محکوم کردند. به گزارش آراز نیوز، دویست فعال سیاسی فارس زبان ایرانی ساکن خارج، سخنان محمد خاتمی در رابطه با “مطلوب بودن» شیوه “اداره فدرالی» برای کشور را محکوم کرده و سیستم فدرالیسم را موجب تجزیه […]

نوشته دویست فعال سیاسی فارس سخنان خاتمی در رابطه با فدرالیسم را محکوم کردند اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز