یا برابری میان ملیت‌ها یا تاوان فروپاشی سرزمینی

یوسف عزیزی بنی طرف نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم لندن گفت: ملت فرادست در حاکمیت ایران یا باید برابری نسبی میان ملیت‌های تشکیل دهنده جامعه کنونی ایران را بپذیرد یا تاوان گزاف فروپاشی سرزمینی را. برابری نسبی هم با بهره‌گیری از سیستم بومی و تاریخی ممالک محروسه و برپایی نظامی مدرن، دموکراتیک و فدرال انجام می‌گیرد. […]

نوشته یا برابری میان ملیت‌ها یا تاوان فروپاشی سرزمینی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز