حسن روحانی: در شرایط جنگ قرار داریم

حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران گفته است که همه باید بدانند در شرایط جنگی قرار داریم. به گزارش آرازنیوز حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ بهمن با اعتراف به وضعیت بحرانی معیشتی شهروندان ایران شرایط موجود را مانند شرایط جنگی عنوان کرد. وی در توصیف شرایط موجود گفت :وقتی جنگی تحمیل شود […]

نوشته حسن روحانی: در شرایط جنگ قرار داریم اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز