حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی عینا تأیید شد

شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان تبریز حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی را عینا تأیید کرد. بنا به اطلاع آراز نیوز؛ شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان تبریز به ریاست قاضی احراری حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی را با اتهام واهی تبلیغ علیه نظام عینا تأیید کرد. گفتنی است این حکم […]

نوشته حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی عینا تأیید شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز