آیا ابـولفضـل ائلـچی‌بـی رهـبری دمـوکـرات بـود؟

ترجمه: ابراهیم نفیسی ابولفضل ائلچی‌بی رهبر فقید آزربایجان که نامش در تاریخ مبارزات ملی و آزادی‌بخش آزربایجان همواره در کنار رهبر افسانه‌ای محمدامین رسول‌زاده می‌آید؛ برای حرکت ملی آزربایجان جنوبی نیز رهبری معنوی و ارزشمند است؛ زیرا برای نخستین بار ایده آزربایجان واحد را با جسارت مثال‌زدنی، آن‌هم در بحبوحه جنگ قره‌باغ و سال‌های نخستین […]

نوشته آیا ابـولفضـل ائلـچی‌بـی رهـبری دمـوکـرات بـود؟ اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز