مراجعتنامه سازمان های سیاسی آزربایجان جنوبی به نشست ورشو

خطاب به نمایندگان دولت ها، خبرنگاران و شرکت کنندگان نشست ورشو و افکار عمومی جهان آزاد ما جمعی از سازمان های سیاسی آزربایجان جنوبی می خواهیم پیام بخش بزرگی از ملت تورک ساکن در آزربایجان جنوبی را به شما برسانیم. همزمان با به قدرت رسیدن خاندان پهلوی در سال ۱۹۲۵، تفکر ناسیونالیسم فارسی نیز در […]

نوشته مراجعتنامه سازمان های سیاسی آزربایجان جنوبی به نشست ورشو اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز