۴۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۹ ماه اول سال جاری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمار اعلامی خویش کسری بودجه دولت ایران برای ۹ ماهه اول سال جاری را بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش آرازنیوز بر اساس آماری که جدیداً بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده است به‌رغم حاصل شدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده در ۹ ماه اول سال جاری با کسری […]

نوشته ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۹ ماه اول سال جاری اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز