استراتژی ترور و حذف، شلیک به دموکراسی و حرکت ملی-عارف حکمت‌دوست

چند صباحی است که گفتار نامبارک “ترور» و “حذف فیزیکی» در رسانه‌های دیداری حرکت ملی آزربایجان باب شده است. ناباورانه شاهد آن هستیم که قدمای حرکت ملی رقبای سیاسی خود را تهدید به کشتن به‌صورت تصادف رانندگی، زیر گرفتن با موتور و ترور با اسلحه گرم و سرد می‌کنند. وجود اختلاف‌نظر، تفاوت متدهای مبارزاتی و […]

نوشته استراتژی ترور و حذف، شلیک به دموکراسی و حرکت ملی-عارف حکمت‌دوست اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز