فعال ملی آزربایجان عسگر اکبرزاده، به دادگاه انقلاب اردبیل احضار شد

عسگر اکبرزاده فعال ملی آزربایجان ساکن اردبیل روز یکشنبه طی ابلاغیه‌ ای به شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل احضار شده است. بنابه اطلاع آرازنیوز؛ عسگر اکبرزاده فعال حرکت ملی آزربایجان روز یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷ طی ابلاغیه‌ای به شعبه دوم دادگاه انقلاب اردبیل احضار شده است. در این ابلاغیه از این فعال آزربایجانی خواسته […]

نوشته فعال ملی آزربایجان عسگر اکبرزاده، به دادگاه انقلاب اردبیل احضار شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز