مجلس بررسی موضوع تجاوز سلمان خدادادی را ورود به «حوزه خصوصی افراد» دانست

روح‌الله حسینیان رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس هشتم در رابطه با رد اعتبارنامه سلمان خدادادی گفته که ورود به این مساله ورود به حوزه خصوصی افراد است و قانون و شرع اجازه چنین کاری را به وی نمی‌دهد. رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس هشتم در رابطه با موضوع رد اعتبارنامه سلمان […]

نوشته مجلس بررسی موضوع تجاوز سلمان خدادادی را ورود به “حوزه خصوصی افراد» دانست اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز