فریاد اعتراض شاعر قشقایی به قلع و قمع درختان قاراداغ

با گسترش ابعاد پروژه تخریب محیط زیست آزربایجان، “عوض الله صفری کشکولی» یکی از معروفترین شاعران و نویسندگان ترکان جنوب ایران با قطعه شعری اعتراضی در قالب یک فایل صوتی بر علیه این تخریب زیست محیطی برخاست. به گزارش آرازنیوز به نقل از سایت بایداق؛ شاعر توانمند ایل قشقایی با انتشار قطعه شعری در قالب […]

نوشته فریاد اعتراض شاعر قشقایی به قلع و قمع درختان قاراداغ اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز