چرا پادشاهی مشروطه در ایران به دموکراسی ختم نمی‌شود؟

ابراهیم نفیسی تجربه بشر در صده‌های اخیر به ما می‌آموزد که دموکراسی حاصل یک انقلاب و سرنگونی نبوده و ققنوس دموکراسی در هیچ نقطه دنیا یک شبه و با “براندازی» بر هیچ کشوری فرود نیامده است. دموکراسی و سیستم دموکراتیک در کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه حاصل ده‌ها سال تمرین و آزمون […]

نوشته چرا پادشاهی مشروطه در ایران به دموکراسی ختم نمی‌شود؟ اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز