در دوره تحریم‌ها رانت و فساد افزایش می‌یابد / نمی‌توانیم منابعمان را خالی کنیم

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید تجربه نشان داده که در دوره تحریم‌ها میزان رانت و فساد افزایش پیدا می‌کند. علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده بجنورد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته با توجه به تجربیاتی که در تحریم‌های گذشته داشتیم، مشخص است که وقتی اینچنین تحریم‌هایی به وجود […]

نوشته در دوره تحریم‌ها رانت و فساد افزایش می‌یابد / نمی‌توانیم منابعمان را خالی کنیم اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز