قشقایی ! – روح‌الله مرادی

نه معنای اسب پیشانی سپید دارد نه فراری و نه منتسب به قایی و نه غیره. تنها و تنها یک واژه قشقایی را تمام و کمال معنا کرده است. مظلوم تاریخ را ورق زده ام هیچ ملتی چون قشقایی چنین از زمین و زمان و کس و ناکس و دوست و دشمن نخورده است . […]

نوشته قشقایی ! – روح‌الله مرادی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز