اندیشه آزربایجان آزاد – بخش سوم – محسن سعادت

* تصویر محله‌های حاشیه نشین تبریز – عکس محمد علی‌مرادی حرکت ملی آزربایجان که یک جریانی اجتماعی و سیاسی است، خواهان زندگی بهتر برای شهروندان ساکن در وطن خود آزربایجان جنوبی است. زندگی بهتر چگونه میسر خواهد شد؟ بدون شک یکی از مشکلات اساسی که مردم ما این روزها با آن دست‌به‌گریبان هستند مشکل معیشتی […]

نوشته اندیشه آزربایجان آزاد – بخش سوم – محسن سعادت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز