۷ نفر از بازداشت شدگان بازی تراکتورسازی و الجزیره به ۴۹ ماه زندان محکوم شدند

اویان نیوز: ۷ نفر از بازداشت شدگان اولین بازی آسیایی تراکتورسازی از سوی دادگاه انقلاب تبریز به ۴۹ ماه زندان محکوم شدند.

بنا به اطلاع اویان نیوز، جعفر رستمی راد، علی احمدی، علی صراف، علی سعادتی، عسگر عبادزاده، کسری داوودی و سیامک سیفی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ۷ ماه زندان محکوم شدند.

اتهام ایشان “فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.

در دادنامه صادره علیه این افراد آمده: “در بازی فوتبال بین تیم های تراکتورسازی- الجزیره امارات در مورخ ۸/۱۲/۹۱ به بهانه حضور در ورزشگاه و تماشای فوتبال در قسمتی از ورزشگاه یادگار امام (ره) تجمع و اعمال و حرکاتی در راستای مسائل قوم گرایی انجام داده و برخی نوشته های قوم گرایانه به همراه پرچم موهوم به اصطلاح آذربایجان جنوبی را با خود حمل و از این ماجرا عکاسی می کرده اند که این مسائل باعث تشویش اذهان عمومی و طرح و پیگیری آن در برخی رسانه های معاند کشورهای منطقه گردیده علاوه بر سوء استفاده برخی بدخواهان نظام از این ماجرا و تعریف و تمجید از متهمان در سایت های فضای مغرض بیگانه، عکس العمل منفی در محل به بار آورده و نظم و نظام ورزشگاه را در حضور افراد تیم فوتبال یک کشور بیگانه به هم زده اند».

این دادنامه می افزاید: “دادگاه با توجه به محتویات اوراق پرونده، گزارش پلیس در خصوص شرح ماوقع، احراز حضور متهمان در داخل ورزشگاه و اعمال و حرکات و جوسازی آنان در حین مسابقه فوتبال، شغل و میزان تحصیلات و آگاهی متهمان که عمدتاً از قشر دانشجو و طبقا باسواد جامعه بوده اند و عالماً و عامداً مرتکب برخی حرکات قوم گرایانه و اختلاف برانگیز شده اند، تحقیقات انجام شده در اداره پلیس و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، اظهارات و اقاریر صریح متهمان ردیف اول تا پنجم در جلسه رسیدگی دادگاه انقلاب تبریز به حضور …read more

From:: Oyan News